Gdy w grę wchodzi organizacja imprez, które powinny być nazywane masowymi, z pewnością nie można zapominać o tym, że reguluje to bardzo wiele specjalnych przepisów. Kwestie organizacyjne, bezpieczeństwa i podobne – jeżeli nie zostaną spełnione, wówczas impreza może nie dojść do skutku. Ponadto to organizator odpowiada za wszystko co się na danej imprezie dzieje.

Impreza masowa – jak stanowią przepisy?

Gdy mowa o imprezach masowych, dobrze jest zapoznać się z przepisami które wyznaczają momenty, w których powinny one być za takie uznane. Wyznacznikiem jest przede wszystkim ilość osób, jaka może w niej brać udział. Przy czym istotne jest tutaj miejsce organizacji imprezy. Jeżeli bowiem mowa o tej która ma się odbywać w budynku, musi brać w niej udział przynajmniej 500 osób – nie chodzi tutaj o liczbę zaproszonych osób, tylko o to, czy zgodnie z wszelkimi normami budowlanymi i przeciwpożarowymi tyle osób może jednocześnie w danym budynku przebywać. Gdy zaś mówimy o imprezach organizowanych na wolnym powietrzu, dla imprez masowych warunki muszą pozwalać na to, aby bez trudu uczestniczyło w niej 1000 osób. Gdy zaś na imprezę sprzedawane są bilety wówczas wyznacznikiem jest maksymalna ilość udostępnionych wejściówek.

Imprezy które nie spełniają tych wymogów nie mogą być uznawane za masowe, a tym samym nie ma konieczności stosowania się do przepisów ustawy o ich organizacji. Co ciekawe, również dyskoteki, pomimo tego że często bawi się na nich znacznie więcej osób, nie podlegają tej ustawie, jak też koncerty. Jednakże dobrze jest każdą organizowaną imprezę rozpatrzyć indywidualnie.

Nawet w sytuacji gdy impreza nie jest uznawana za masową, to i tak organizatorzy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną, na przykład w sytuacji gdy komuś coś się stanie, jak też muszą zadbać o odpowiednie zabezpieczenie od strony przeciwpożarowej.

Ważne jest także to, czy impreza masowa jest odpłatna, czyli czy za wejście na nią trzeba zapłacić. To bowiem dla jej organizatorów dodatkowe obowiązki wynikające z przepisów.

Zezwolenia na imprezę masową

Bez odpowiednich zezwoleń władz impreza masowa odbyć się nie może. Wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta, gdzie ma się ona odbywać. Aby wystąpić o nie, konieczne jest złożenie wniosku, do którego załącznikami muszą być między innymi plan imprezy , plan obiektu oraz – co chyba jest najważniejsze – opinie na temat planowanej imprezy od Policji czy Straży Pożarnej. Gdy będą niekorzystne – można się spodziewać odmowy. Taki wniosek musi być złożony bezwzględnie minimum 30 dni przed terminem planowanej imprezy. Inaczej po prostu nie zostanie rozpatrzony, i od tego nie można się odwołać. Decyzja zezwalająca lub odmawiająca wydana musi być minimum 7 dni przed terminem imprezy.

Bezpieczeństwo

Na pewno bezpieczeństwo imprez masowych jest jedną z bardziej istotnych kwestii. Odpowiednie służby powinny pilnować porządku. Ważne jest jednak, aby były one właściwie przeszkolone. Konieczna na pewno jest współpraca z Policją w razie większych problemów.

Organizatorzy odpowiadają także za powstałe szkody na mieniu i zdrowiu, dlatego też organizacja dobrej ochrony imprezy to dla nich także ochrona własnych interesów.

Kategoria:

Tags:

Brak odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Sklep z akcesoriami do domowej produkcji alkoholi
Leśny Dwór - Pensjonat w Karpaczu

Archiwa
Polecane

tu można dodac linki tekstowe (lub wymienić widget na html i dodać bannery)